پکیچ تخصصی فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت

پکیچ تخصصی فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت رااینجا رایگان دانلود کنید   فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 53 کیلوبایت قسمتی از چکیده: فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت با […]

پکیچ تخصصی برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت

پکیچ تخصصی برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت رااینجا رایگان دانلود کنید   برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 2083 کیلوبایت قسمتی از چکیده: برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و […]

فایل ویژه فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت – fileelmi

فایل ویژه فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت – fileelmi فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 53 کیلوبایت قسمتی از چکیده: فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت با 50 کارگر ، […]

فایل ویژه برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت – fileelmi

فایل ویژه برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت – fileelmi برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 2083 کیلوبایت قسمتی از چکیده: برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و ماهانه، محاسبه خودکار […]

فایل سانا – فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت

فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکتدر اين فايل اکسل حسابداري ، شما مي توانيد با وارد کردن ساعات کاري کارگران در هر روز ، مبالغ ثابت دستمزد هر ساعت کار و مبلغ بيمه هر کارگر و هزينه هاي ماهانه […]

فایل سانا – برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و ماهانه، محاسبه خودکار تعداد کل دفترچه ها و مبالغ واريزي روزانه به همراه راهنما براي ارائه دانشجويان و دانش آموزان و استفاده کاربردي دفاتر پيشخوان دولت. طراحي ساده و قابل فهم، […]

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 2083 کیلوبایت قسمتی از چکیده: برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و ماهانه، محاسبه خودکار تعداد کل دفترچه ها و مبالغ واريزي روزانه  

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 2083 کیلوبایت قسمتی از چکیده: برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و ماهانه، محاسبه خودکار تعداد کل دفترچه ها و مبالغ واريزي روزانه  

فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت

فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت فرمت فایل اصلی: xlsx تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 53 کیلوبایت قسمتی از چکیده: فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت با 50 کارگر ، فقط با وارد کردن مبلغ هاي ثابت و هزينه ها و ساعات کاري و … […]