پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه

پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه دانلود پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه، در قالب pdf، xls، word، dwg شامل: گزارش کامل توضیحات پروژه جداول فهرست مقادیر پروژه نقشه ها، مقاطع و مدارک فنی پروژه توضیحات: این پکیج شامل مجموعه کامل مدارک مربوط به اسناد مناقصه یک […]

پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی راهسازی

پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی راهسازی دانلود پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی راهسازی، در قالب pdf، xls، word و شامل: گزارش نهایی و کامل طراحی تفصیلی مدارک مهندسی پروژه شامل نقشه ها، جداول و مقاطع مربوطه جداول فهرست مقادیر پروژه توضیحات پروژه توضیحات: این پکیج شامل مجموعه کامل مدارک […]